GDPR

I och med att GDPR börjar gälla så har vi inte längre rätt att lagra mottagar- och beställaruppgifter på samma sätt som tidigare. Därför gör , den 30/5, ändringar i som innebär att mottagarens uppgifter anonymiseras efter 6 månader och beställarens uppgifter anonymiseras efter två år.

Detta gäller för alla ordrar i – det vill säga även för lokala ordrar – och ändringen behöver även göras retroaktivt. Detta innebär att vi imorgon anonymiserar alla mottagaruppgifter som är äldre än 6 månader, samt alla beställaruppgifter som är äldre än 2 år. Det räknas från leveransdatum och inte från det datum som beställaren la ordern.

Anledningen till att Interflora anonymiserar data även för lokala ordrar är för att uppgifterna lagras i Interfloras system, vilket innebär att vi är enligt lag skyldiga att göra så. För dig som butik innebär detta en trygghet i att du kan vara säker på att uppgifterna för dina lokala ordrar hanteras enligt GDPR.

Vill du beställa blommogram Nu klicka här!